MÅLERI

Skisser och små collage brukar vara startpunkten för en större målning, men jag arbetar intuitivt och låter bilderna komma till mig. Ofta består motivet av landskap med vattenblänk, berg och skogar. I dessa landskap flyttar jag sedan in tillsammans med symboler, djur och ibland människor som jag bygger upp med hjälp av fina detaljmålningar eller teckningar med grafitstift.  Målningarna är ofta uppbyggda i lager av tunna färgsjok, det ger djupa färgtoner och en levande yta. Jag tecknar även med tunna guldpennor, det får bilderna  att skimra och förvandlas med ljuset i rummet.   Recensioner "Vissa inslag återkommer ofta i Emma Larssons bilder-som rådjur, puppor, fjärilar, fäglar, pelare, små hus, frökapslar. Emma Larsson berättar hur hon målar i lager på lager. bilderna är ljusa, men har alltid en mörk bottenton. Ytan är matt, lite pudrig. En detalj  i guld, ofta en smal sträng någonstans i bilden skapar spänning samtidigt som det blir dekorativt" Yvonne Teiffel, Jönköpingsposten kultur "I de flesta av Emma Larssons bilder gömmer sig hemligheter. I en gråblå ljusskala, som blivit hennes egen framträder efterhand objekt, berättelser, sagor.  Emma larsson är tveklös vad gäller komposition i sina verk. Hon tycks känna direkt var balans kan uppnås i det mångfacetterade berättandet. Skulle kunna upplevas som ett sammelsurium, men icke så. Mångfalden av detaljer till trots upplever jag ett lugn i hennes bilder. Nog skulle de fungera i en sjukhusmiljö eller på ett äldreboende för människor i vånda att botanisera i och hitta det som kanhända kan ge tröst." Maria Campell, Jönköpingsposten kultur "Människor spelar ingen viktig roll i Larssons berättelser. Hennes landskap befolkas av djur och fåglar. Hon tycker om stora vidder och himlar. Medan hon målar träder hon in i bilden, blir en deltagare snarare än en betraktare. Måleriet blir en upptäcktsfärd där hon balanserar mellan att ha kontroll och låta saker hända i stunden. Hon går från stora ytor till filigrana teckningar i blyerts och guldpenna. " Sophia Rasmussen, Jönköpings läns konstförening