KERAMIK

Keramiken tillverkas förhand i en småskalig produktion där min önskan är att varje föremål laddas med den kärlek och omtanke som läggs ned i arbetsprocessen. Jag drejar, kavlar och formar leran till tallrikar, fat, skålar och koppar. Alla blir unika och ingen någon annan helt lik. I en serie tallrikar försöker jag hålla samma storlek och mått, det kan dock skilja något både i ton och form. Detta tycker jag själv är vackert och bidrar till den själfulla känslan.

Jag vill med min keramik ge funktion, skönhet och känslan av det unika i det vardagliga livet.

Föremålen är brända i höga temperaturer, vilket ger en tålig och hård skärv.